Platform Meeting projektów LIFE 2023

W dniach 9-10.02.2023 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbył się Platform Meeting projektów LIFE . Organizatorem spotkania był projekt Life4delta “Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Spotkanie miało charakter platformy wymiany doświadczeń w formule open space, poświęconej wymianie dobrych praktyk oraz sposobów przezwyciężania trudności pojawiających się w ramach realizacji projektów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele LIFE Programme oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele projektów realizowanych w naszym kraju. Nasz zespół reprezentował kierownik Projektu, dr Tymoteusz Sawiński.

Oprócz części kameralnej, która zajęła pierwszy dzień spotkania, w drugim dniu odbyła się sesja terenowa, poświęcona pragmatyce realizacji projektu Life4delta.