Młodzież zachęca mieszkańców do wymiany kopciucha

W grudniu 2023 r. uczniowie 10 klas Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu wzięli udział w konkursie “Jaka jest jakość powietrza w Twojej okolicy?”, którego celem było m.in. poszerzanie wiedzy na tematy związane z jakością powietrza przez młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rozwijanie twórczej wyobraźni i zainteresowań, promowanie technologii komputerowych, a także mobilizowanie do samodzielnej pracy.

Uczniowie uczestniczyli w dwóch wykładach. Pierwszy pt. “Komin-morderca?” wprowadzał do tematyki zadania konkursowego, drugi natomiast pt. “Jakość powietrza w Twojej okolicy” miał na celu zwrócenie uwagi młodzieży na problem zanieczyszczenia powietrza w ich otoczeniu, by obecnie mogli świadomie planować aktywne spędzanie czasu na zewnątrz, a w przyszłości (znając skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza m.in. na zdrowie) podejmować działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zadanie, przed jakim stanęli uczestnicy konkursu, podzielone było na dwie części:

  • zrealizowanie kursu on-line „Pogoda a jakość powietrza” dostępnego na platformie e-learningowej LIFE-MAPPINGAIR/PL i rozwiązanie testu końcowego,

  • wykonanie plakatu, którego tematyka będzie zachęcała mieszkańców całej Polski do wymiany przestarzałych źródeł ciepła (kopciuchów) na ekologiczne.

Ostatecznie w konkursie wzięło udział 37 uczniów. Zgodnie z założeniem konkursu, zgłoszenia w każdej klasie były oceniane oddzielnie. Łącznie nagrodzono 17 uczniów, którzy złożyli komplet dokumentów wymaganych konkursem oraz przedstawili projekt plakatu zgodny z tematyką konkursową:

I miejsce

Jakub Suchiński, klasa 2c1

Oliwia Gołębiowska, klasa 4ab

Barbara Kozera, klasa 2c2

Kacper Obolewicz, klasa 2c2

Julia Popławska, klasa 3d

II miejsce

Julia Giebel, klasa 2c3

Alexander Gała, klasa 3d

III miejsce

Aleksandra Bagińska, klasa 2a

Bastian Szafraniec, klasa 2c1

Aleksandra Czarnecka, klasa 2c2

Amelia Powroźnik, klasa 4ab

Wyróżnienie

Polina Ivanova, klasa 2c2

Tomasz Wiatrak, klasa 2c2

Kacper Bojdys, klasa 3ab

Oliwia Dudycz, klasa 2c1

Hanna Bagińska, klasa 2a

Aleksandra Szymańska, klasa 4ab

Wyróżnienie: “Wiedza na 100%”

Tylko 5 uczestników konkursu ukończyło kurs on-line „Pogoda a jakość powietrza” na poziomie 100% oraz napisało test końcowy również na poziomie 100%. Komisja konkursowa postanowiła przyznać dodatkową nagrodę. Wyróżnienia otrzymali:

Aleksandra Sęk, klasa 4ab

Barbara Kozera, klasa 2c2

Klaudia Deniusz, klasa 2c2

Bastian Szafraniec, klasa 2c1

Jakub Suchiński, klasa 2c1

 

Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace.

I miejsce_Barbara Kozera_klasa 2C2

« z 17 »

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!