Światowy Dzień Środowiska 2024

Hasłem przewodnim 52. Światowego Dnia Środowiska (World Environment Day  WED) jest „Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy #Re:Generacją”. Tegoroczna kampania zwraca uwagę na konieczność odtwarzania ekosystemów lądowych oraz na budowaniu odporności na suszę i pustynnienie. Szacuje się, że 40% gleb na świecie jest zdegradowanych, a pustynnienie negatywnie wpływa na 3,2 miliarda ludzi. Prognozy wskazują, że do roku 2050 susze mogą dotknąć ponad 3/4 światowej populacji.

Generacja to wszyscy ludzie urodzeni i żyjący mniej więcej w tym samym czasie. Różnice między pokoleniami zacierają się, gdyż wszyscy jesteśmy równi wobec Natury. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby odbudowy ekosystemów lądowych, gdyż to one umożliwiają istnienie życia na Ziemi.

Co sprawia, że ekosystemy lądowe i wodne są tak wyjątkowe?

  • Gleba – to coś więcej niż grunt pod naszymi nogami. To w niej żyje prawie 60% wszystkich gatunków. Nawet 95% żywności produkowana jest bezpośrednio lub pośrednio na glebie. Wytworzenie 3 cm wierzchniej warstwy gleby zajmuje 1000 lat, a co 5 sekund erozji ulega powierzchnia gleby odpowiadająca wielkości boiska piłkarskiego.

  • Woda słodka – stanowi zaledwie 0,5% wody na Ziemi. Zajmuje około 5-8% powierzchni lądowej. Od dostępu do świeżej wody zależy byt około 1,4 miliarda ludzi na całym świecie.

  • Tereny suche – zmagają się z dużym niedoborem wody, a to one generują 44% światowych plonów (są źródłem paszy dla połowy światowej populacji zwierząt gospodarskich oraz stanowią źródło utrzymania ponad 2 miliardów ludzi).

  • Pustynie – występują na każdym kontynencie, zajmują 1/5 powierzchni Ziemi (np. Sahara, największa pustynia na świecie, jest domem dla 500 gatunków roślin, 70 gatunków ssaków, 100 gatunków gadów,90 gatunków ptaków i kilku stawonogów).

  • Lasy – pokrywają 31% Ziemi. Są domem dla ponad połowy gatunków zwierząt, roślin i owadów żyjących na lądzie. Wiele z tych roślin ma zastosowanie lecznicze, a mikroorganizmy glebowe odgrywają ważną rolę w produkcji antybiotyków.

To tylko kilka z wielu przykładów pokazujących, dlaczego warto dbać o ekosystemy. Tegoroczny Światowy Dzień Środowiska jest okazją do zwrócenia uwagi na rozwiązania dotyczące suszy, pustynnienia i degradacji ziemi. Jak możemy temu przeciwdziałać?

  • Zadbajmy o glebę i uprawy – poprzez bardziej zrównoważone rolnictwo czy ograniczenie marnowania żywności.

  • Wspierajmy gatunki zapylające zapewniając m.in. miejsca do gniazdowania oraz zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i zużycie pestycydów i nawozów.

  • Zadbajmy o ekosystemy słodkowodne poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi.

  • Wspierajmy naturę w miastach – rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury to tylko jeden ze sposobów na przywrócenie natury w miastach.

Nasza Ziemia jest naszą przyszłością. Musimy ją chronić.

 

Opracowano z wykorzystaniem materiałów zawartych na stronie: https://dlaplanety.pl/ekosystemy, https://re.generacja.org/wed24