Zapytanie ofertowe – realizacja ankiet

Zapraszamy do składania ofert


w ramach zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja badań ankietowych na temat świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631

Termin składania ofert

Ofertę należy składać na adres e-mail: mappingair@uwr.edu.pl do dnia
26.08.2021 r. do godz. 10:00.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Komunikat z dnia 25.08.2021 odpowiedź na pytania potencjalnych oferentów

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Wzór Formularza pdf

Załącznik 2 Wzór Formularza docx.

Załącznik 3 Wzór umowy

Załącznik 4 Klauzula informacyjna