Czy można ufać budżetowym czujnikom pyłu zawieszonego?

W ostatnim czasie dużą popularność zdobywają niskokosztowe czujniki pyłu zawieszonego (PM). Nie bez powodu – za relatywnie niewielką kwotę – od kilkuset do kilku tysięcy złotych (w zależności od konfiguracji i możliwości urządzenia), można uzyskać informacje o jakości powietrza w swoim miejscu zamieszkania. Przy koszcie czujników profesjonalnych, stosowanych w badaniach naukowych i monitoringu jakości powietrza, sięgającym od kilkudziesięciu tysięcy złotych wzwyż oferta tanich czujników wydaje się niezwykle atrakcyjna. Czy można jednak ufać ich wskazaniom? Czy informacja przez nie podawana jest w pełni wiarygodna? Kontrowersji jest mnóstwo:, czy oferowane czujniki poddawane są procedurze kalibracji?, jaka jest żywotność czujników? czy mogą pracować nieprzerwanie, np. przez cały sezon zimowy?, jaki jest wpływ kondensacji pary wodnej (np. cząsteczek mgły) na wyniki pomiarów? itp.

Próby odpowiedzi na te pytania podjął się zespół, w którego skład wchodzą Marek Badura z Katedry Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza Politechniki Wrocławskiej, Piotr Batog z firmy INSYSPOM oraz Anetta Drzeniecka-Osiadacz i Piotr Modzel z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr.

Od sierpnia 2017 testowano kilka modeli budżetowych czujników optycznych do pomiaru stężeń PM. Pomiary na potrzeby prowadzonych badań wykonywane były w Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Jako dane referencyjne wykorzystano wyniki pomiarów stężenia pyłu zawieszonego wykonywanych przy użyciu pyłomierza TEOM pracującego stale w ramach systemu pomiarowego Obserwatorium. Wyniki zostały opublikowane w czasopismach Journal of Sensors oraz SN Applied Sciences.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury artykułów:

Evaluation of Low-Cost Sensors for Ambient PM2.5 Monitoring, Marek Badura, Piotr Batog, Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Piotr Modzel, Journal of Sensors, Volume 2018, Article ID 5096540, https://doi.org/10.1155/2018/5096540

Regression methods in the calibration of low-cost sensors for ambient particulate matter measurements, Marek Badura, Piotr Batog, Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Piotr Modzel, SN Applied Sciences, 1:622, 2019, https://doi.org/10.1007/s42452-019-0630-1