Dron w pomiarach jakości powietrza

Kilka słów o naszym dronie

Ostatnio drony zyskują popularność w monitoringu środowiska i stały się narzędziem wykorzystywanym w różnych badaniach.

Nasz dron jest wykorzystywany jako platforma do pomiarów jakości powietrza oraz podstawowych parametrów meteorologicznych. Wyposażony jest w tzw. głowicę środowiskową, umożliwiającą pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM2.5, PM10, PM100 oraz stężenia ozonu. Dodatkowo mierzy podstawowe parametry tła meteorologicznego – temperaturę i wilgotność powietrza. Urządzenie posiada również kamerę, a dane GPS pozwalają dokładnie określić lokalizację wykonanych pomiarów.

Dron pozwala na pomiary z dużą rozdzielczością czasową i przestrzenną, zarówno w profilu pionowym, do wysokości kilkuset metrów, jak i w profilu poziomym.

Przykładowe wyniki pomiarów: