Wpływ inwersji temperatury na jakość powietrza – pomiary dronowe

Wpływ inwersji temperatury na jakość powietrza ilustrują wyniki pomiarów dronowych, wykonane 30.10.2019 r. Podczas pomiarów na wrocławskim Sępolnie wykonano dwie serie lotów – pierwszą około godziny 21:00, drugą tuż przed północą. W ich trakcie mierzono między innymi temperaturę powietrza i stężenie pyłu zawieszonego PM2.5.

Podczas pierwszej serii inwersja termiczna (czyli wzrost temperatury wraz z wysokością) sięgała do wysokości około

130 m, powyżej temperatura powietrza powoli spadała. Z tym profilem temperatury korespondowała zmienność stężeń pyłu zawieszonego – w obrębie inwersji stężenia były podwyższone, powyżej utrzymywały się na poziomie 5 µg/m3.

Pomiary wykonane w ramach drugiej serii pokazały, że wraz z upływem wieczora temperatura powietrza wyraźnie spadła, a inwersja rozbudowała się – wzrost temperatury wraz z wysokością obserwujemy praktycznie w całym profilu (szybki do wysokości 150 m, wolniejszy powyżej). Towarzyszy temu również wyraźny wzrost stężeń PM w całym przedziale wysokości – spadek do poziomu 5 µg/m3 nastąpił dopiero na wysokości 300 m.

Wyniki te wyraźnie wskazują na stopniową kumulację zanieczyszczeń w obrębie rozbudowującej się nocnej inwersji.

Uwaga!! Maksimum stężeń PM2.5 podczas pomiaru o godz. 21:00 (zaznaczono na wykresie żółtą strzałką) związane było z przelotem drona przez smugę zanieczyszczeń, unoszącą ponad obszarem pomiarów (patrz zdjęcie).