Inwersje dolinne i zanieczyszczenia powietrza

Inwersje dolinne to typowe zjawisko dla dolin i kotlin śródgórskich. Jak powstaje? To proste – chłodne powietrze jest ciężkie, więc spływa po stokach (podobnie jak woda) i gromadzi się w pobliżu dna obniżeń. Powyżej jest powietrze cieplejsze – mamy więc inwersję.

Efekt? – jeśli w dolinie jest jakaś miejscowość, pogarsza się w niej jakość powietrza. Zanieczyszczenia – np. z niskich domowych kominów – są “uwięzione” pod górną granicą inwersji i kumulują się stopniowo w dolinie.

Przykłady:

Wyniki pomiarów jakości powietrza w Kotlinie Jeleniogórskiej – w górnej części Karpacza czysto, poniżej, już w kotlinie, stężenia PM10 sięgają ponad 100 ug/m3