Równowaga atmosfery a kształt smugi dymu – Lofting (dopływ zanieczyszczeń do powierzchni blokowany przez inwersję)

Taka sytuacja występuje, gdy inwersja temperatury rozbudowana przy powierzchni ziemi kończy się poniżej wylotu komina. Smuga zanieczyszczeń wznosi się ku górze powyżej warstwy inwersyjnej, jej przepływ w dół jest blokowany. Stężenie zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi jest praktycznie równe zeru.

JEST TO NAJBARDZIEJ KORZYSTNA SYTAUCJA.

Ciekawostka!!!

Tą właściwość wykorzystano, budując komin słoweńskiej elektrowni węglowej Trbovlie, zbudowanej w głębokiej dolinie rzeki Sawy. Jest to najwyższy komin w Europie (360 m). “Wyciągnięto” go na taką wysokość, aby jego wierzchołek wystawał ponad krawędź otaczających wzgórz – powyżej granicy inwersji, tworzących się w wyniku kumulacji chłodnego powietrza w dnie doliny.

Fot. Roman Maurer, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Termoelektrarna_Trbovlje_in_Sava_IMG_2581.jpg, licencja: CC-BY-SA-2.5-SI, dostęp: 28.03.2020 godz. 14:50