Równowaga atmosfery a kształt smugi dymu – Looping (zakreślanie pętli)

Smuga zanieczyszczeń na zmianę wznosi się ku górze i opada. Przy powierzchni ziemi największe stężenie zanieczyszczeń występuje w miejscu, w którym pierwsza „pętla” dotyka ziemi. Miejsce to zależy od prędkości wiatru oraz wysokości komina. Stężenie zanieczyszczeń szybko spada wraz ze wzrostem odległości od komina.