Równowaga atmosfery a kształt smugi dymu – Fumigation

Smuga zanieczyszczeń jest zablokowana przez inwersję, zanieczyszczenia docierają do powierzchni ziemi. Sytuacja ta występuje gdy w przyziemnej warstwie atmosfery występuje równowaga chwiejna, a tuż nad wylotem komina występuje równowaga stała, związana np. z inwersją temperatury. Smuga zanieczyszczeń utrzymuje się wówczas w obszarze panowania równowagi chwiejnej. Stężenie zanieczyszczeń jest wysokie w odległości około 1-1,5 wysokości komina.

SYTUACJA NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNA!!