Zmiany w jakości powietrza i wpływ koronawirusa

W ciągu ostatnich tygodni Świat zwolnił, pandemia koronawirusa przyczyniała się do ograniczenia emisji zarówno przemysłowej, jak i komunikacyjnej. Zdjęcia satelitarne ESA wskazują na znaczne ograniczenie stężeń dwutlenku azotu w wielu regionach.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO opisuje NO2 jako „toksyczny gaz, który może wpływać na wystąpienie zapalenia dróg oddechowych” , zwłaszcza w stężeniach powyżej 200 mikrogramów/m3. Badania epidemiologiczne prowadzone od wielu lat wskazują, że cząstki zanieczyszczeń mogą być nośnikiem innych substancji szkodliwych, a także pogarszać istniejące problemy zdrowotne.