Wpływ inwersji temperatury na jakość powietrza

Jednym z procesów ograniczających negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza emitowanych z kominów jest konwekcyjne unoszenie się ciepłego dymu i jego rozpraszanie na dużej wysokości. Wysokość na której to następuje jest jednak ograniczona, ponieważ dym podczas unoszenia stopniowo się ochładza. Gdy jego temperatura zrówna się z temperaturą otaczającego powietrza zanika siła wyporu powodująca wznoszenie.

Inwersja termiczna, czyli stopniowy wzrost temperatury powietrza wraz z wysokością, bardzo mocno wpływa na ten proces, powodując szybkie zrównanie temperatury powietrza z temperaturą unoszącego się dymu. Zanieczyszczenia nie mogąc się unosić kumulują się na niewielkiej wysokości, w warstwie o zrównanych temperaturach.

Problem ten dotyczy zwłaszcza emisji z niewielkich kominów domowych. Niska temperatura spalin, ich niewielka objętość oraz mała wysokość kominów powodują, że uchodzące z nich zanieczyszczenia wychładzają się i kumulują blisko powierzchni ziemi, wpływając niekorzystnie  na warunki aerosanitarne.

Sytuację pogarsza fakt, że inwersjom temperatury towarzyszy na ogół pogoda bezwietrzna, uniemożliwiająca wywiewanie skumulowanych zanieczyszczeń. Jeśli takie warunki utrzymują się przez dłuższy czas, następuje znaczące pogorszenie jakości powietrza, zagrażające zdrowiu, a nawet życiu.