Czy maski antysmogowe mogą szkodzić zdrowiu?

Oczywiście mogą!

Dlatego pamiętajcie:

  • noszenie masek antysmogowych może mieć pozytywny efekt tylko dla zdrowych osób dorosłych, narażonych na długotrwałe przebywanie w silnie zanieczyszczonym powietrzu. Dzieci i osoby przewlekle chore na choroby układu oddechowego (np. astmę, alergię oraz POChP), lub układu krążenia noszenie masek antysmogowych powinny zawsze skonsultować z lekarzem!!!

  • noszenie masek antysmogowych ogranicza dostęp powietrza do płuc, a w niektórych przypadkach utrudnione oddychanie może być bardziej szkodliwe niż oddychanie zanieczyszczonym powietrzem!!!

  • filtry w maskach stanowią doskonałe środowisko do rozwoju chorobotwórczych bakterii, grzybów oraz kumulacji wirusów. Badania wskazują, że szczególnie w okresie zimowym, przy niskich temperaturach powietrza na wewnętrznej powierzchni maski (a dokładniej filtra) dochodzi do kondensacji pary wodnej z wydychanego powietrza. Taki wilgotny i ciepły mikroklimat może ułatwiać namnażanie się bakterii. Wyniki badań wskazują nawet dokładnie, że najwięcej bakterii namnaża się w dolnej części filtra, a u zdrowych osób pochodzą one głównie nie z układu oddechowego a z twarzy. Aby uniknąć skutków zdrowotnych noszenia zanieczyszczonej maski, należy koniecznie, regularnie wymieniać filtry.

Pamiętajcie! Noszenie masek antysmogowych w wielu przypadkach może powodować znacznie gorsze skutki zdrowotne niż wdychanie zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego.