Czym się różni emisja od imisji?

Te dwa pojęcia często są ze sobą mylone. Na czym polega różnica? 

Emisja to masa substancji wprowadzanych bezpośrednio do środowiska, zarówno ze źródeł naturalnych (czyli np. wybuchy wulkanów) jak i antropogenicznych (np. spalanie paliw). Ilość tych substancji określana jest w jednostkach wagowych w czasie, np. g/h, kg/rok. 

Imisja to inaczej stężenie zanieczyszczeń, która stanowi ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych w danej jednostce objętości powietrza. Imisję najczęściej określa się w jednostkach wagowych substancji do jednostki objętości, np. µ/m3, g/m3.

Podsumowując, emisja stanowi to co komin “wyrzuca” w powietrze, imisja zaś jest tym, co mierzymy. 


Pomiar stężeń zanieczyszczeń powietrza (czyli imisji).

Zdjęcie wprowadzające przedstawia Przykład emisji z komina przemysłowego. Źródło: veeterzy on Unsplash