Czym są modele numeryczne? Co mają wspólnego z jakością powietrza?

Modele numeryczne są jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych współcześnie w meteorologii. Składa się na nie zbiór algorytmów (głównie równań ruchu powietrza) opisujących zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Modele są wykorzystywane, zarówno do analizy jakości powietrza, jak i prognozowania. Za ich pomocą możemy określać dyspersję (czyli rozprzestrzenianie) zanieczyszczeń, uwzględniając przy tym warunki meteorologiczne, rzeźbę terenu i inne czynniki środowiskowe.

Korzystając z modeli numerycznych możemy również przygotowywać prognozy zanieczyszczeń, co udało się wdrożyć w trybie operacyjnym w poprzednim projekcie LIFE-APIS/PL.

Bieżące prognozy można sprawdzać tu: https://powietrze.uni.wroc.pl/map/.