O pyle zawieszonym w pomieszczeniach…

Dom nie zawsze chroni nas przed zanieczyszczeniami!

Jakość powietrza w domach, miejscach pracy czy innych budynkach użyteczności publicznej znacznie się od siebie różni. Wpływ na to ma zarówno materiał z jakiego budynki zostały zbudowane, a także ich przeznaczenie oraz sposób korzystania.

Przez większą część dnia jesteśmy narażeni na wdychanie cząstek stałych zarówno ze źródeł znajdujących się w naszym bezpośrednim otoczeniu (poprzez palenie tytoniu, świec, a także z dywanów, odzieży, mebli tapicerowanych) oraz z zewnętrznych źródeł emisji, gdzie zarówno cząstki PM2.5 jak i PM10 mogą dostać się do wnętrza naszego domu poprzez drzwi i okna.

Pamiętaj! Pył przedostaje się do budynku niezależnie od wielkości frakcji!

Wiele prowadzonych badań wykazało, że wzrostowi stężeń PM10 i PM2.5 na zewnątrz towarzyszy wzrost stężeń wewnątrz pomieszczeń, dlatego działania podejmowane w celu poprawy jakości powietrza w mieście spowodują poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach.

Jakość powietrza wewnątrz budynków kształtowana jest przez wiele różnych czynników, mi.in.:

  • Warunki meteorologiczne. Szczególnie jesienią i zimą wymuszają wykorzystanie urządzeń grzewczych (sezon grzewczy), które wpływają na obniżenie jakości powietrza zewnętrznego dostarczonego do wnętrz budynków poprzez systemy wentylacji i wietrzenie pomieszczeń.
  • Stan budynku. Tu ważna jest wymiana powietrza z otoczeniem. Szczególnie istotny jest więc stan budynku, w tym szczelność okien i drzwi (np. zauważono wzrost koncentracji cząstek stałych w domach z oknami starego typu), rodzaju systemu wentylacji (m.in. zastosowane filtry), występowanie innych nieszczelności (np. związanych z rodzajem materiału, konstrukcji i sposobu ocieplenia budynku, czy spękaniami konstrukcji). Pamiętajcie jednak, że zbyt szczelna konstrukcja budynku może z kolei stanowić czynnik wpływający na kumulację zanieczyszczeń emitowanych wewnątrz pomieszczenia!
  • Sposób ogrzewania. Użytkowane urządzenia grzewcze np. piece na paliwa stałe umieszczone w pomieszczeniach mieszkalnych mogą stanowić duże źródło zanieczyszczeń pyłowych wewnątrz mieszkania.

Pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza wewnątrz ma wietrzenie pomieszczeń, gdy stężenia na zewnątrz są znacznie niższe niż stężenia pyłów w pomieszczeniach.

Potwierdzono również, że doraźne użytkowanie kominka oraz proces jego rozpalania może mieć bardzo niekorzystny wpływ na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Bibliografia:

  1. Monika Ścibor, Bartosz Balcerzak, Andrzej Galbarczyk, Nikodem Targosz, Grazyna Jasienska,  Are we safe inside? Indoor air quality in relation to outdoor concentration of PM10 and PM2.5 and to characteristics of homes, Department of Environmental Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, 20 Grzegorzecka St., PL 31531, Krakow, Poland, Sustainable Cities and Society 48 (2019) 101537
  2. Jakub Bartyzel, Katarzyna Smoleń, Raport. Ocena wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zewnątrz budynków na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków, październik 2017
  3. https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality