Piece na drewno – nie takie eko!

Bardzo często jako ważne źródło zanieczyszczeń powietrza w miastach wskazywane są samochody zwłaszcza te, z silnikiem diesla. Jednocześnie, domowe kominki jawią nam się raczej niewinnie… A jak wygląda porównanie tych źródeł zanieczyszczeń?

Wielkość emisji z pieca opalanego drewnem w porównaniu do emisji z samochodów osobowych i ciężarowych

W raporcie Air Quality Expert Group z 2017 r. stwierdzono, że piec opalany drewnem spełniający wymogi ekoprojektu o mocy 5 kW będzie wytwarzał 3,1 g/h pyłu zawieszonego (PM). Dla porównania, nowy samochód z silnikiem Diesla jadący z prędkością 33 km/h przy zużyciu paliwa 250 g/km (przy obecnych normach unijnych), będzie emitował zaledwie 0,17 g/h PM, czyli 18 razy mniej niż najbardziej wydajny piec na drewno. Natomiast nowy 40-tonowy samochód ciężarowy jadący z tą sama prędkością przy zużyciu paliwa 390 g/km – 0,5 g/h PM, czyli 6 razy mniej zanieczyszczeń pyłowych niż piec na drewno.

Porównanie szacunkowych poziomów emisji pyłu z pieca o mocy 5 kW opalanego biomasą z emisja PM z pojazdów z silnikiem Diesla w oparciu o dopuszczalne wartości emisji wg normy EURO

Porównanie szacunkowych poziomów emisji pyłu (PM) z pieca o mocy 5 kW [g/h] opalanego biomasą, z emisja PM [g/h] z pojazdów z silnikiem Diesla w oparciu o dopuszczalne wartości emisji (wg normy EURO)

Dodatkowo, przeprowadzone badania wskazują, że piece na drewno wytwarzają nawet 4-5 razy więcej zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych niż laboratoryjnych. Koncentracja cząstek stałych zwiększa się w miesiącach zimowych, zwłaszcza w godzinach wieczornych.

Źródła:

  1. Air Quality Expert Group (UK), Report 2017: The Potential Air Quality Impacts from Biomass Combustion, https://uk-air.defra.gov.uk/assets/documents/reports/cat11/1708081027_170807_AQEG_Biomass_report.pdf

Grafika tytułowa skomponoawana z fotografii autorów: Ruben de Rijcke (fotografia po lewej), licencja: CC BY-SA 3.0, źródło: Wikimedia Commons, odsyłacz do fotografii tutaj; KevCortellari (fotografia po prawej), licencja: CC BY-SA 3.0, źródło: Wikimedia Commons, odsyłacz do fotografii tutaj