Zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego a drewno

W każdym gospodarstwie domowym zanieczyszczenie powietrza wewnątrz jest inne

Określenie wielkości zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach z piecami na drewno jest trudne, gdyż w gospodarstwach domowych stosujących podobne modele pieców stężenia zanieczyszczeń mogą się różnić w zależności od liczby występujących czynników towarzyszących, takich jak: zanieczyszczenia zewnętrzne, które dostają się do wnętrza, wielkość gospodarstwa domowego i efektywność wentylacji, prawidłowe działanie pieca, temperatura wewnątrz oraz rodzaj i czas spalania drewna.

Wg Duńskiego Instytutu Techniki Budowlanej (ang. Danish Building Research Institute) piec na drewno znajdujący się w pomieszczeniu może zanieczyścić powietrze w tym pomieszczeniu

Pomiary te nie są reprezentatywne, jednakże przedstawiają możliwe poziomy zanieczyszczenia. Wykonane zostały w dwóch zlokalizowanych obok siebie pokojach hotelowych. Do palenia użyto suchego drewna. Tradycyjne stare piece mogą powodować znaczne zanieczyszczenie powietrza we wnętrzu budynku.

Tuż po rozpaleniu drewna powietrze jest czyste, ale już 3 minuty później (pomimo wietrzenia pomieszczenia) zanieczyszczenie wzrosło 125 razy do 275 000 cząstek na cm3.

Około 60-krotny wzrost stężenia zanieczyszczeń cząstkami stałymi w pomieszczeniu ogrzewanym nowoczesnym piecem na drewno zanotowano po ok. 10 min po rozpaleniu. Prowadzone pomiary pokazują, że nawet suche drewno spalane w nowoczesnych piecach może powodować znaczne zanieczyszczenie powietrza wewnątrz cząstkami stałymi nawet przy zamkniętych drzwiczkach pieca.

Otwarte kominki są bardzo nieefektywne energetycznie, powodują bardzo wysokie niekontrolowane emisje, znacznie zanieczyszczają powietrze w pomieszczeniu i stwarzają zagrożenie pożarowe.

Ciekawostka: w porównaniu do kominków z otwartym ogniem, piece spełniające wymogi ekoprojektu zmniejszają emisję:

  • organicznych gazowych związków węgla (OGC) o 70%,
  • tlenków azotu (NOX) o 34%,
  • tlenków węgla (CO) o 33%.

Źródła:

  1. Lisa B. Rokoff, MS, Petros Koutrakis, PhD, […], and Abby F. Fleisch, MD, MPH, Wood Stove Pollution in the Developed World: A Case to Raise Awareness Among Pediatricians, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2017 June ; 47(6): 123–141, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5556683/pdf/nihms890632.pdf
  2. Wood burning handbook https://ww3.arb.ca.gov/research/indoor/wood_burning_handbook.pdf
  3. Kåre Press-Kristensen, Pollution from residential burning, Danish experience in an international perspective, https://www.clean-heat.eu/en/actions/info-material/download/danish-case-study-uk-11.html