Czy nieprzyjemny zapach jest zanieczyszczeniem powietrza?

Zapach jest bardzo silnym bodźcem, który, poprzez zmysł węchu, często przywołuje dawno zapomniane wspomnienia i emocje. Niektóre ulubione zapachy budzą miłe uczucia, wpośród których dominującą pozycję ma zapach ulubionego posiłku. W pewnych warunkach przykre zapachy mogą być silnym wyzwalaczem negatywnych odczuć i często powodują duży dyskomfort, a przez to pogarszają jakość powietrza atmosferycznego, w tym jego zapachową jakość.

Wspólną cechą wielu substancji i związków chemicznych, występujących zarówno w procesach produkcyjnych jak i gospodarczych jest silny zapach. Fachowo jest on nazywany odorem, niezależnie od tego, czy wydaje się przyjemny, czy nie.

Oprócz celowego wykorzystania odorotwórczych związków chemicznych, umożliwiających wytwarzanie produktów niezbędnych do zapewnienia standardu życia (np. środki czystości i kosmetyki), istnieje znaczna liczba substancji niepożądanych (np. zapach gazów odlotowych z kompostowni odpadów), które mogą stać się powodem występowania uciążliwości zapachowej.

Problem uciążliwości zapachowej istnieje niemal wszędzie, niezależnie od tego, czy wywołuje wrażenie przyjemne (palarnie kawy, piekarnie), czy przykre (w okolicach oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów). Przykre zapachy które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z działalności gospodarczej i powodują negatywne skutki środowiskowe, są klasyfikowane jako zanieczyszczenia powietrza.

Emisja substancji zapachowych – czyli tak zwanych odorantów (lotne substancje złowonne) wpływa zarówno na komfort życia jak i zdrowie ludzi, powoduje straty materialne, utratę przyjemności normalnego użytkowania nieruchomości, obniża atrakcyjność́ turystyczną miejscowości narażonych na występowanie odorów.

Żródła:

  1. Kulig A., Źródła i oddziaływanie odorantów emitowanych z obiektów gospodarki ściekowej, Przegląd komunalny, 2005, Vol. 11, No. 34, 99-103 13.
  2. Sobczyński P., Sówka I., Bezyk Y.Charakterystyka zmienności emisji odorów z osadników wstępnych i jej wpływ na zasięg oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków komunalnych, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015 14.
  3. Sobczyński P., Sówka I, Nych A., Emisja siarkowodoru jako wskaźnik uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.

Fotografia tytyłowa: Prace na wysypisku śmieci, Nowy Jork, 1973, autor: Arthur Tress, Environmental Protection Agency, licencja: domena publiczna, źródło: Wikimedia Commons, odsyłacz do źródła tutaj