Kiedy pójść pobiegać?

W ostatnich latach coraz więcej ludzi w Polsce aktywnie spędza wolny czas. Do najpopularniejszych form aktywności fizycznej należą jazda na rowerze i jogging. Niestety w miastach uprawiamy je głównie wzdłuż ulic. Organizacje pozarządowe i media doskonale nauczyły nas brać pod uwagę jakość powietrza przy planowaniu aktywności fizycznej w okresie zimowym. Tymczasem wciąż jeszcze mało kto wie, że również latem możemy być narażeni na przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu i związane z tym negatywne skutki zdrowotne.

Ze względu na układ obowiązków w ciągu dnia najczęściej wychodzimy się poruszać w godzinach późno popołudniowych i wczesno wieczornych. Tymczasem to właśnie wtedy jest największe ryzyko narażenia na podwyższone stężenia ozonu troposferycznego! Jak już pisaliśmy we wcześniejszych artykułach (np. tutaj czy tutaj), ozon w przyziemnej warstwie powietrza powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych z prekursorów ozonu. Pomiary stężenia ozonu w powietrzu pokazują, że ma on charakterystyczny, cykliczny przebieg w ciągu dnia. Stężenie ozonu zaczyna silnie rosnąć gdy pod wpływem coraz większego natężenia promieniowania słonecznego uruchamiają się reakcje NOX wyemitowanych w porannym szczycie komunikacyjnym. Maksymalne stężenie O3 przypada na późne popołudnie. Następnie wieczorem mamy pik stężenia NO2. związany z kolei z popołudniowo – wieczornym szczytem komunikacyjnym. Wraz z zanikiem dopływu promieniowania słonecznego pozwala to na uruchomienie reakcji usuwającej ozon – stężenie O3 zaczyna spadać by w nocy i nad ranem osiągnąć minimum.

Dobowy przebieg stężenia ozonu i jego prekursorów w słoneczny, letni dzień

Dobowy przebieg stężenia ozonu i jego prekursorów w słoneczny, letni dzień (opracowanie własne na podstawie 1, 2, 3)

Na co zwrócić uwagę planując aktywność fizyczną na dworze w ciepłej części roku?

Jeśli temperatura powietrza przekracza 18-20 °C i jest bezchmurna, bezwietrzna, słoneczna pogoda sprawdzajcie stężenie ozonu troposferycznego i wskaźnik jakości powietrza [http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current]. Jeżeli są one podwyższone (średnie godzinne stężenie 03 przekracza 120 µg/m3), warto rozważyć przełożenie aktywności fizycznej na godziny poranne następnego dnia! Jeżeli zaś stężenie średniogodzinne O3 przekroczy 180 µg/m3 wówczas bezwzględnie nie uprawiajcie aktywności fizycznej na dworze! Przez noc stężenie ozonu na pewno spadnie i będziecie mogli pobiegać rano!

Wybierając miejsce na spacery, bieganie, rower czy rolki zawsze starajcie się unikać sąsiedztwa ruchliwych dróg i ulic! Uprawiając aktywność fizyczną inhalujemy większą ilość powietrza a jeśli jest ono zanieczyszczone wówczas nasz organizm jest znacznie bardziej narażony. W godzinach popołudniowych i wczesno wieczornych można zaobserwować licznych mieszkańców biegających wzdłuż np. wrocławskich obwodnic. Wtedy jednak stężenie ozonu jest najwyższe a dodatkowo na ulicach jest maksimum szczytu komunikacyjnego i emisja innych zanieczyszczeń (m.in. węglowodorów) jest najwyższa.

Warto też pamiętać, że prekursory ozonu mogą być przenoszone w atmosferze na duże odległości. W związku z tym warunki do tworzenia się ozonu troposferycznego występują również w miejscach odległych od ośrodków wielkomiejskich. Szczególnie wysokie stężenia ozonu bywają w obszarach górskich. Dzieje się tak ze względu na duży udział promieniowania UV.

Źródła:

  1. Neirynck J., Verstaeten A., 2018, Variability of Ozone Deposition Velocity Over a Mixed Suburban Temperate Forest, Frontiers in Environmental Science, vol. 6/2018
  2. Kożuchowski K., 2005, Meteorologia i Klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN
  3. Zwoździak J., Zwoździak A., Szczurek A., 1998, Meteorologia w ochronie atmosfery, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  4. Kociołek – Balawajder E., Stanisławska E., 2012, Chemia środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
  5. Strassburger A., Kuttler W., 1998, Diurnal courses of ozone in an urban park, Meteorol. Zeitschrift, N.F. 7, 15-18