Smog fotochemiczny

Jest to mieszanina utleniająca o dużej koncentracji ozonu, nadtlenku wodoru i innych utleniaczy. Inne nazwy to: smog utleniający, smog Los Angeles!

Kiedy można go zaobserwować?

Najczęściej latem (!) podczas dużego ruchu samochodowego przy określonych warunkach atmosferycznych – wysokie temperatury, brak wiatru mogącego „przewietrzyć” miasto, duży dopływ promieniowania słonecznego, brak lub małe zachmurzenie.

Jak powstaje?

Powstaje przy oddziaływaniu promieniowania UV w obecności tak zwanych prekursowrów ozonu: węglowodorów i tlenków azotu, będących produktami spalania (głównie spaliny samochodowe).

Fotografia tytułowa:

Smog fotochemiczny w Meksyku, Autor: Michael Ertel, licencja: CC BY-SA 3.0, źródło: Wikimedia Commons, odsyłacz do fotografii tutaj.

Literatura:

Kożuchowski K., 2005, Meteorologia i Klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Juda J., Chróściel S., 1974, Ochrona powietrza atmosferycznego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa