Kwaśny smog

Smog to nazwa mieszaniny zanieczyszczeń atmosferycznych; nazwa smog powstała z połączenia angielskich słów smoke (dym) i fog (mgła) – fog intensified by smoke – mgła wzmocniona przez dym; odnosi się do sytuacji kiedy w wyniku synergii oddziaływania specyficznych warunków pogodowych (niska temperatura, brak wiatru, mgła) oraz zwiększonej emisji zanieczyszczeń (związanej głównie z intensywnym ogrzewaniem mieszkań) w przeciągu kilku dni dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń w powietrzu.
Smog kwaśny (inne nazwy to: smog klasyczny, smog przemysłowy, smog londyński, smog redukcyjny, smog siarczanowy, kwaśna mgła przemysłowa) jest to mieszanina mgły, dymu i dwutlenku siarki. Charakteryzuje się silnymi właściwościami redukcyjnymi.
Kiedy można go zaobserwować?
Powstaje podczas dni z mgłą (utrzymywanie się wysokiej wilgotności powietrza) i inwersją temperatury w układach antycyklonalnych (układach wyżowych).
Jak i gdzie powstaje?
Głównie w dużych miastach i ośrodkach przemysłowych (powstawaniu smogu sprzyja usytuowanie ich w dolinach i kotlinach) wskutek znacznej emisji dwutlenku siatki, który w nasyconym parą wodną powietrzu utlenia się tworząc kwas siarkowy. Ziarna pyłów i sole metali pełnią rolę katalizatorów, krople mgły tworzą aerozol kwasu siarkowego; Jest charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego.

Literatura:

Kożuchowski K., 2005, Meteorologia i Klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Juda J., Chróściel S., 1974, Ochrona powietrza atmosferycznego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Fotografia tytułowa:

Smog w Szanghaju, licencja: CC BY-SA 3.0, źródło: Wikimedia Commons, odsyłacz do fotografii tutaj.