Kilka słów o amoniaku

Amoniak (NH3) to bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu. Oprócz tego, że jest szkodliwy sam w sobie, dodatkowo dość łatwo ulega różnego rodzaju reakcjom, w wyniku których przekształca się w inne, niebezpieczne związki.

Ponad 90 % emisji amoniaku pochodzi z rolnictwa. Do jego emisji przyczynia się przede wszystkim hodowla zwierząt i stosowanie nawozów sztucznych. Przy hodowli zwierząt powstają duże ilości odchodów, których rozpad skutkuje ogromną emisją amoniaku. Do innych źródeł zaliczamy m.in. odpady, procesy przemysłowe, katalizatory samochodowe, nieuprawne gleby, oceany czy dzikie zwierzęta.

Dla człowieka amoniak w dużych ilościach jest toksyczny, w mniejszych powoduje podrażnienie oczu, gardła oraz nosa. Natomiast zbyt duża ilość amoniaku w środowisku przyczynia się m.in. do eutrofizacji zbiorników wodnych, wyparcia ze środowiska mchów, porostów czy roślin wrzosowatych na rzecz traw oraz zwiększonej częstotliwość ataku szkodników i patogenów.

Emisja amoniaku z poszczególnych sektorów w latach 1990 - 2017 w państwach europejskich i w Polsce

Emisja amoniaku z poszczególnych sektorów w latach 1990 – 2017 w państwach europejskich i w Polsce; źródło: National Emission Ceilings Directive emissions data viewer 1990-2017

Żródła:

European Environmental Agency, National Emission Ceilings Directive emissions data viewer 1990-2017: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/necd-directive-data-viewer-2 (dostęp: 2020-06-05)

Fotografia tytułowe: autor Stijn te Strake on Unsplash