Korozja atmosferyczna

Korozja to zjawisko polegające na degradacji materiałów (głównie metali, ale również materiałów budowlanych, ceramiki, kompozytów czy tworzyw sztucznych) lub pogorszeniu ich właściwości w wyniku reakcji z otoczeniem. W przypadku metali najczęściej występuje korozja elektrochemiczna tzn. utlenianie związane z obecnością w środowisku elektrolitu i tworzeniem się ogniw korozyjnych.

W każdej strefie klimatycznej korozja zachodzi z różną intensywnością a najważniejsze czynniki klimatyczne decydujące o jej tempie to temperatura i wilgotność powietrza. Może być dodatkowo intensyfikowana w związku z obecnością w powietrzu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Przykładem są kwaśne deszcze, które nie tylko przyspieszają procesy korozji metali, ale powodują również degradacje wapiennych materiałów konstrukcyjnych.

Czy wiesz że: w Polsce od lat 50 XX w. Instytut Mechaniki Precyzyjnej prowadzi monitoring korozji w miastach oraz wzdłuż dróg i autostrad?

Większość występujących w atmosferze zanieczyszczeń przyśpiesza korozję. Zanieczyszczenia ciekłe oraz gazy rozpuszczone w kroplach wody pokrywającej powierzchnię metali, zwiększają stężenie i agresywność elektrolitów. Cząstki stałe osadzając się na konstrukcjach, mogą powodować mechaniczne niszczenie warstw ochronnych, np. powłok lakierniczych. Pył, nawet obojętny chemicznie, na ogół przyspiesza procesy korozyjne ze względu na właściwości higroskopijne.

Czy wiesz że: Wieża Eiffla jest co siedem lat zabezpieczana przed korozją atmosferyczną przy użyciu 50 ton farby?

Szkło ulega korozji atmosferycznej

Szkło ulega stopniowej korozji, tracąc swoje właściwości, przede wszystkim w wyniku ekspozycji na działanie zanieczyszczeń atmosferycznych m.in. tlenki metali, węglowodory, pył. Zanieczyszczenia wypełniają powierzchnię szkła oraz w wyniku reakcji chemicznych wiążą się z jego powierzchnią. W rezultacie szkło ulega odbarwieniu, traci przezroczystość i staje się trudne do utrzymania w czystości.

Czy wiesz że: wiele zabytkowych budynków w wyniku korozji ulega stopniowemu niszczeniu np. Tadż Mahal pod wpływem zanieczyszczeń traci swoją oryginalną śnieżnobiałą barwę.

Bibliografia:

Günter Schmitt i in., 2009, Globalne potrzeby rozpowszechniania wiedzy, badań oraz kontroli nad degradacją materiałową i korozją, The World Corrosion Organization, Wydanie polskie: Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, https://psk.org.pl/upload/files/659c934d18f5cb.pdf

Barbara Surowska, 2002, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją, Politechnika Lubelska, http://www.bc.pollub.pl/Content/254/korozja.pdf

N. Venkat Rao, M. Rajasekhar, Dr. G. Chinna Rao, 2014, Detrimental effect of Air pollution, Corrosion on Building Materials and Historical Structures, American Journal of Engineering Research (AJER) e-ISSN : 2320-0847 p-ISSN : 2320-0936 Volume-03, Issue-03, pp-359-364, http://www.ajer.org/papers/v3(3)/ZT33359364.pdf

V. Kucera & S. Fitz, 1995, Direct and indirect air pollution effects on materials including cultural monuments, Water, Air, and Soil Pollution volume 85, pages153–165(1995), https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00483697.pdf

John E. Yocom, 2012, The Deterioration of Materials in Polluted Atmospheres, Journal of the Air Pollution Control Association, 8:3, 203-208, DOI: 10.1080/00966665.1958.10467845, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00966665.1958.10467845

http://imp.edu.pl/oferta/badania/monitoring-korozji/