Europejski Tydzień Zrównoważonego

Dzisiaj rozpoczynamy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu #@europeanmobilityweek. Jest to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku, organizowana każdego roku w połowie września. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.  Mobilityweek wytyczne

Kampania ETZT skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu (komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa); 
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego; 
  • stworzeniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom. 

Od 16 do 22 września br. odbędzie się szereg imprez związanych z ideą zrównoważonego transportu: rajdy piesze i rowerowe, wystawy i konferencje. Na stronie www.mobilityweek.eu sprawdzicie, co przygotowało Wasze Miasto / gmina. Ostatniego dnia ETZT, czyli 22 września przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu