Mordor w Kotlinie…

Dziś, czyli 05.01.2021, jakość powietrza się poprawia (zawdzięczamy to opadom śniegu i powiewom wiatru), jednak przełom roku 2020 i 2021 pod względem jakości powietrza był dość marny.

Szczególnie gęstą “zupę” zanieczyszczonego powietrza, i to w skali całego kraju, mogliśmy obserwować w obrębie Kotliny Kłodzkiej. Średnie stężenie PM10 za okres 31.12.2020 – 04.01.2021 wyniosło na stacjach pomiarowych GIOŚ w Nowej Rudzie i Kłodzku ponad 100 µg/m3. W tym okresie były to najwyższe wartości w całym kraju.

Stężenie PM10 na stacjach Nowa Ruda i Kłodzko w okresie 31.12.2020 - 04.01.2021

Średnie godzinne stężenie pyłu PM10 na stacjach GIOŚ w Nowej Rudzie i Kłodzku, w okresie 31.12.2020 – 04.01.2021, na podstawie danych z Banku Danych Pomiarowych GIOŚ

Za taki stan rzeczy odpowiadały panujące warunki pogodowe i ukształtowanie terenu, sprzyjające stagnacji chłodnego powietrza i kumulowaniu się zanieczyszczeń. Jednocześnie zjawisko to potęgowała emisja zanieczyszczeń, z licznych pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi. Ilustrują to załączone zdjęcia, wykonane w dniu 02.01.2021.

Kłodzko - dymiący komin 1
Kłodzko - dymiący komin 2