Wykład na Facebooku 11.01 “Czujniki niskokosztowe”

Zapraszamy na kolejny z naszych projektowych wykładów. Będzie on poświęcony czujnikom niskokosztowym do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem czujników pyłu zawieszonego.
W ostatnich latach takie pomiary cieszą się coraz większą popularnością, przede wszystkim ze względu na powszechną dostępność urządzeń oraz relatywnie niski koszt zakupu i obsługi. Wydawało by się, że jest to dobra możliwość, aby uzyskać informacje o jakości powietrza w miejscu zamieszkania i rozszerzyć zakres pomiarów wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Jednak zanim zaczniemy wykorzystywać dane pochodzące z takich sieci, czy też zdecydujemy się na zakup czujnika, należy odpowiedzieć sobie na pytania:
• Jaka jest różnica pomiędzy pomiarami wykonywanymi czujnikami niskokosztowymi a tymi w ramach PMŚ?
• Jakie są ograniczenia w wykorzystaniu takich pomiarów i czy zawsze można ufać ich wskazaniom?
• Jaka powinna być główna rola sieci społecznych budowanych w oparciu o takie czujniki, w jaki sposób wykorzystywać informacje np. do planowania aktywności na zewnątrz?

Link do wykładu