Podsumowanie konferencji

Trzecia konferencja naukowa „Jakość powietrza a zdrowie” dobiegła końca. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską, Miasto Bydgoszcz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Projekt PM COST, Fundację Biegaj dla Zdrowia i Europejskie Centrum Czystego Powietrza, a patronatem honorowym objęli ją Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysław Wiszewski oraz JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs.

Obecna edycja różniła się od poprzednich edycji tym, że była zorganizowana online. Mimo nietypowej formy, w konferencji wzięło udział ponad 160 osób, reprezentujących środowiska naukowe, instytucje monitorujące jakość powietrza, władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz sektor komercyjny. Podczas dziesięciu sesji konferencyjnych zaprezentowano 48 prezentacji i 19 posterów, ich streszczenia zebrane zostały w tomie abstraktów, który został opublikowany na stronie konferencji.

Podczas poprzedniej edycji konferencji byliśmy w Polsce w przededniu wprowadzenia uchwał antysmogowych. Dziś obowiązują one w większości województw naszego kraju, dlatego stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami, przede wszystkim społecznymi. Znalazło to odzwierciedlenie w sesji poświęconej zarządzaniu jakością powietrza. Ponadto w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój, związany z niskokosztowymi czujnikami zanieczyszczeń powietrza. W efekcie zwiększył się publiczny dostęp do danych o jakości powietrza, ale jednocześnie pojawiają się problemy – czy można ufać takim czujnikom? Czy takie dane należy udostępniać? Te zagadnienia zostały również przedstawione na konferencji, zarówno od strony technicznej, jak i społecznej.

Oczywiście na konferencji nie zabrakło również tradycyjnych tematów – środowiskowych i zdrowotnych aspektów jakości powietrza oraz modelowania jakości powietrza. Sesje poświęcone tym tematom pokazały znaczny postęp w tych obszarach od ostatniej edycji konferencji w 2017 roku.

Tak szeroka tematyka oraz udział różnych grup uczestników, w tym zagranicznych, wskazuje, że konferencja spełniła swoje zadanie jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i idei dotyczących jakości powietrza. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że kolejna edycja, zaplanowana na rok 2023 będzie jeszcze lepsza i ciekawsza.

Poniżej kilka pamiątkowych slajdów.