Raport “Droga do czystego powietrza”

Kilka dni temu ukazał się raport „Droga do czystego powietrza”, przygotowany przez Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Polski Alarm Smogowy oraz Fundację Frank Bold. Recenzji Raportu dokonała dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz reprezentująca Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr oraz nasz zespół projektowy.

Raport zawiera kompleksową ocenę zagadnień dotyczących jakości powietrza w 3 głównych obszarach: emisja ze źródeł komunalno-bytowych, transportu oraz przemysłu. Niestety wnioski płynące z przygotowanego opracowania nie są optymistyczne. Generalnie należy stwierdzić, że tempo redukcji emisji, przede wszystkim ze źródeł komunalno-bytowych, realizacja celów zapisanych w uchwałach antysmogowych, czy też w Programach Ochrony Powietrza są zbyt wolne. Do tego dochodzi zwiększający się udział emisji z transportu, brak stref niskoemisyjnych w miastach i wadliwie przygotowane plany zagospodarowania przestrzennego. To wszystko wpływa na utrzymywanie się wysokich stężeń zanieczyszczeń w większości stref w Polsce i nikłe szanse na szybkie rozwiązanie problemu.

Poniżej znajdą Państwo pełny tekst raportu oraz jego resume, zawierające główne wnioski.

PEŁNY TEKST RAPORTU

PODSUMOWANIE RAPORTU

Zapraszamy do lektury oraz zgłaszania autorom Raportu uwag i komentarzy.