Lokalne uchwały antysmogowe w Małopolsce

Nowe ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na obszarze gmin Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Czarny Dunajec, Skawina, Niepołomice, Krzeszowice i Miasta Oświęcim wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Lokalne uchwały antysmogowe mają na celu zaostrzenie przepisów przyjętych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2017 r., głównie poprzez eliminację możliwości instalacji kotłów węglowych.

Jakie są główne postanowienia uchwał?

  1. Całkowity zakaz spalania paliw stałych (węgla) od 1 stycznia 2030 r. – dopuszczona do użytkowania została wyłącznie biomasa o wilgotności <20%.
  2. Zakaz spalania węgla w instalacjach, których eksploatacja rozpocznie się po 1 stycznia 2023 roku. Do tego czasu nowo instalowane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu.
  3. Od 1 stycznia 2023 r. nowo instalowane kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na biomasę muszą spełniać wymagania w zakresie sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na biomasę będą musiały posiadać zamkniętą komorę spalania oraz być wyposażone w urządzenie do automatycznej kontroli przebiegu procesu spalania poprzez regulację dopływu powietrza w oparciu o pomiar temperatury spalin. Natomiast kotły na biomasę mają być wyposażane w automatyczny system podawania paliwa.
  4. Od 1 stycznia 2023 r. zakaz stosowania kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, tj.  nie  spełniają wymagań co najmniej 3 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.
  5. Od 1 stycznia 2027 r.   zakaz stosowania kotłów na paliwa stałe, które spełniają wymagania 3 lub 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.
  6. Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN  303-5:2012, które były eksploatowane  przed  1  lipca  2017  roku,  mogą  być  użytkowane  do  końca  swojej żywotności.

 

Fot. Marcin Ciejka, źródło: https://skawina.eu