Niedługo rusza nasza sieć pomiarowa!

Jednym z zadań zaplanowanych w ramach naszego Projektu jest budowa otwartej sieci pomiarów stężeń pyłu zawieszonego, obejmującej swoim zasięgiem miasto Bydgoszcz i Wrocław oraz wybrane miejscowości sąsiednie.

Lokalizacja czujników otwartej sieci pomiarów jakości powietrza na obszarze aglomeracji wrocławskiej i bydgoskiej

Ideą sieci jest oczywiście dostarczenie jak najlepszych informacji o jakości powietrza, ale również przetestowanie rozwiązań i wypracowanie optymalnej pragmatyki dla pomiarów z wykorzystaniem czujników niskokosztowych. Dlatego przy budowie naszej sieci przyjęliśmy następujące założenia:

  • Sieć jest oparta o specjalnie zaprojektowane w ramach Projektu czujniki niskokosztowe, w których zastosowano rozwiązania zapewniające jak najlepsze wyniki pomiarów.
  • Dobór elementów pomiarowych poprzedziły badania i testy różnych urządzeń pomiarowych, tak by wybrać rozwiązanie najbardziej niezawodne i oferujące jak najlepsze wyniki.
  • Czujniki zostały wyposażone w rozwiązania poprawiające jakość pomiarów w trudnych warunkach atmosferycznych – specjalnie zaprojektowane czerpnie, podgrzewany tor pomiarowy ograniczający wpływ mgły i osadów atmosferycznych na wyniki pomiarów (możliwość uzyskania wiarygodnych wyników nawet przy wysokiej wilgotności powietrza)
  • Czujniki wyposażono w dwa pracujące równolegle moduły pomiarowe, tak by zminimalizować wpływ awarii i błędów na wyniki pomiarów
  • Wybór stanowisk pomiarowych poprzedziły analizy, dzięki którym urządzenia zostały zainstalowane w optymalnych lokalizacjach, uwzględniających z jednej strony wymogi metodyczne pomiarów pyłu zawieszonego, z drugiej zaś wymogi bezpieczeństwa, możliwości instalacyjnych na danym obiekcie i dostęp do zasilania.
  • Wykonawcą czujników jest firma specjalizująca się w dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań pomiarowych, dostosowanych do szczególnych potrzeb klientów, z wykorzystaniem wiodących rozwiązań w zakresie pomiarów, zasilania, przetwarzania i kontroli danych.

Mamy nadzieję, że dzięki naszej sieci mieszkańcy zyskają kolejne dobre narzędzie, dzięki któremu będą mogli śledzić jakość powietrza w okolicy miejsca zamieszkania, pracy i nauki i dzięki któremu będą mogli odpowiednio reagować na zagrożenia dla zdrowia, związane z jakością powietrza.

Ponadto dane z naszej sieci będą stanowić uzupełnienie dla prognoz jakości powietrza, które również przygotowujemy w ramach naszego Projektu i udostępniamy na portalu NaszePowietrze.

Oficjalny start naszej sieci pomiarowej planujemy na 16.09.2021. Czemu właśnie w tym dniu? Okazją jest rozpoczynający się dzień później Dolnośląski Festiwal Nauki, w którym bierzemy udział, jak również startujący 18.09.2021 Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.

Poza tym sezon grzewczy za pasem, więc jak najlepsza informacja o jakości powietrza przyda się nam wszystkim!