Mój Prąd 4.0

Znane są już pierwsze założenia nowej edycji programu „Mój Prąd 4.0”, które wstępnie miałyby obowiązywać od I kwartału 2022 r.

Jaki jest cel nowej odsłony programu?

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co spowoduje wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

Jaki budżet?

Około 1 mld zł.

Jakie zmiany czekają nas w nowej odsłonie programu?

Zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak:

  • inteligentne systemy zarządzania energią w domu,
  • punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych),
  • magazyny energii elektrycznej,
  • magazyny ciepła i chłodu.

Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej.

Do kogo skierowany jest program?

Do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/juz-wkrotce-nowa-edycja-programu-moj-prad

Zdjęcie tytułowe fot. Petr Kratochvil, licencja: CC0 Public Domain, źródło dostępne tutaj