Przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10!

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że:

w dniu 13 grudnia 2021 r.  wystąpiło:

  • przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) w Nowej Rudzie. Poziom stężenia  średniodobowego wynosił 153 µg/m3 .

 • przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Przekroczenie  poziomu informowania wystąpiło na stacji: w Jeleniej Górze  – stężenie średniodobowe wynosiło 111 µg/m3, w Kłodzku  – stężenie średniodobowe wynosiło 121 µg/m3.

 

w dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko :

 • przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.

 

 • przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 g/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Jelenią Górę.

 

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 14.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 14.12.2021 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki  meteorologiczne  utrudniające  rozprzestrzenianie się  zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie zakazu  palenia  odpadów  zielonych  poprzez wzmożone kontrole,

 

 • kontrole gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,

 

 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,

 

 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się,

 

 • zakaz stosowania  spalinowych  urządzeń  ogrodniczych  (w  okresie  wiosennym i jesiennym);

 

 • zakaz sprzątania ulic na sucho.

 

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w  miarę  możliwości  powinni

 • nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w obszarach, gdzie występują nadmierne stężenia,

 

 • ograniczać aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni,

 

 • ograniczać własną  emisję zanieczyszczeń poprzez: ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, ograniczenie spalania węgla w piecach, ogrzewanie  mieszkań  lepszym  jakościowo

 

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5282