Punkty doradczo-konsultacyjne w Bydgoszczy- “co słychać w terenie”.

Chcielibyśmy poinformować Państwa i jednocześnie pochwalić się, że punkty doradczo-konsultacyjne w Bydgoszczy cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Odwiedzacie Państwo nasze punkty, dzwonicie, chcecie uzyskać jak najwięcej informacji, co bardzo nas cieszy, gdyż oznacza, że temat wymiany pieca jest Wam bliski.

Do chwili obecnej, w ciągu dwóch miesięcy z konsultacji skorzystało już 150 osób!!!

Punkty działają cały czas w następujących miejscach lub telefonicznie 509 326 793.

Miedzyń – ZS nr 8, ul. Pijarów 4, sala 114, we wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 19:30, tel. 509 326 793;

Śródmieście – Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, w poniedziałki i środy w godz. 16:00 – 19:30, tel. 698 721 580

Zakres konsultacji obejmuje:

       wskazywanie dostępnych na rynku źródeł finansowania ww. inwestycji obowiązujących na terenie Miasta Bydgoszczy,

       udzielanie informacji w zakresie możliwości łączenia programów oraz
o wymogach niezbędnych do uzyskania tych środków,

       pomoc w wyliczeniu szacunkowych kosztów inwestycji oraz kwoty dotacji jaką może uzyskać  potencjalny beneficjent,

       pomoc w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosków o ww. dofinansowania  w oparciu o aktualne przepisy prawa i obowiązujące formularze.

       informowanie użytkowników źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi o wymogach uchwały antysmogowej obowiązującej w Bydgoszczy oraz przedstawienie konsekwencji prawnych wynikających z niestosowania się do przepisów,

       wskazanie użytkownikom nieekologicznych systemów grzewczych negatywnych aspektów zdrowotnych, społecznych, środowiskowych, ekonomicznych i in. wynikających z wykorzystywania przestarzałych urządzeń grzewczych na paliwo stałe,

       informowanie potencjalnych beneficjentów o korzyściach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z wymiany ogrzewania, z poprawy efektywności energetycznej budynków, z zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej,

Zapraszamy Was do dalszego czynnego odwiedzania punktów doradczo- konsultacyjnych.

A już wkrótce punkty dostępne będą we Wrocławiu i gminach ościennych.

Obserwujcie Naszą stronę!