Czy fajerwerki źle wpływają na jakość powietrza?

Odpalanie fajerwerków podczas imprez takich jak sylwester powoduje krótkotrwałe pogorszenie jakości powietrza. Fajerwerki prowadzą do podwyższonych stężeń zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe (np. PM10 , PM2,5 ),zanieczyszczenia gazowe (dwutlenek siarki i tlenki azotu), rozpuszczalne w wodzie jony i metale.

Działanie fajerwerków opiera się na serii reakcji chemicznych, których celem jest osiągnięcie określonego koloru, rozmiaru lub głośności. Typowy fajerwerk składa się:

  • z materiałów wybuchowych, które pomagają fajerwerkom dostać się w powietrze i wybuchnąć; to mieszanina siarki, węgla drzewnego i azotanu potasu (zwanego również saletrą).

  • z barwników, czyli substancji chemicznych, które pomagają nadać fajerwerkom szeroką gamę kolorów. Fajerwerki uzyskują określone kolory i odcienie poprzez podgrzanie związków chemicznych.

Na podstawie danych zebranych ze stacji pomiarowych we Wrocławiu i w Bydgoszczy należących do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz z sieci pomiarowej uruchomionej w ramach naszego projektu stwierdzono znaczący wpływ fajerwerków na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5.


Ryc. Przebieg zmian stężeń pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10 w Bydgoszczy w noc sylwestrową 2021/2022 na podstawie średnich godzinnych ze stacji tła miejskiego GIOŚ oraz z sieci pomiarowej uruchomionej w ramach naszego projektu.

Ryc. Przebieg zmian stężeń pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10 we Wrocławiu w noc sylwestrową 2021/2022 na podstawie średnich godzinnych ze stacji tła miejskiego GIOŚ oraz z sieci pomiarowej uruchomionej w ramach naszego projektu.