Zapraszamy na naszą nową platformę edukacyjną

Poprawa jakości powietrza wymaga zaangażowania społeczeństwa i wsparcia instytucjonalnego zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Aby jednak wdrożyć przepisy, które przyczynią się do ograniczenia emisji i zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia mieszkańców i negatywnego oddziaływania na środowisko, konieczne jest poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki jakości powietrza wśród ogółu społeczeństwa.

Dziś do prowadzonych do tej pory w ramach Projektu LIFE-MAAPINGAIR/PL działań edukacyjnych dołączamy przygotowane przez nas kursy e-learningowe przeznaczone dla różnych grup wiekowych i interesariuszy poświęcone szeroko rozumianej problematyce jakości powietrza.

Informacje o kursach publikowane są na naszej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA>e-Learning, w menu głównym strony.

Tematyka kursów obejmuje:

Tytuł kursu Kurs dostępny od
„1000% normy” – jak interpretować wyniki pomiarów 31.01.2022 r.
Ocena jakości powietrza w Twojej okolicy 01.02.2022 r.
Jakość powietrza a zdrowie 02.02.2022 r.
O uchwałach antysmogowych 03.02.2022 r.
Smog – czy to realne zagrożenie? – klasy 4-8 szkoły podstawowej
Smog – czy to realne zagrożenie? – szkoła ponadpodstawowa, dorośli
07.02.2022 r.
Niska emisja, emisja z transportu, emisja przemysłowa – co jest bardziej szkodliwe?
Zajęcia dla klas 1 – 3
Zajęcia dla klas 4 – 8
Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych i dla dorosłych
08.02.2022 r.
Skąd czerpać wiedzę o jakości powietrza, jak świadomie korzystać ze źródeł informacji o jakości powietrza? 09.02.2022 r.

Każdy kurs zawiera część teoretyczną – obejmującą wprowadzenie oraz niezbędne wyjaśnienia, część praktyczną, zawierającą zadania pomagające utrwalić i zweryfikować zdobytą wiedzę, jak również zestaw materiałów dodatkowych – pozwalających uzupełnić i rozszerzyć zdobywaną wiedzę. W ramach kursów funkcjonuje również forum dyskusyjne, będące obszarem wymiany wiedzy i doświadczeń wśród uczestników kursu, jak i umożliwiające zadawanie pytań prowadzącym kurs.

Kursy zostały przygotowane z wykorzystaniem technologii MOOC (ang. massive open online course), co można przetłumaczyć jako Masowy Otwarty Kurs Online. Oznacza to, że każdy z kursów jest ogólnodostępny, udostępniany poprzez platformę internetową oraz otwarty na nieograniczoną liczbę uczestników, którzy mogą logować się w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat jego ukończenia.

Wykorzystana przez nas technologia MOOC stanowi dziś jedno z wiodących rozwiązań w zakresie e-learningu. Mamy nadzieję, że w obecnej dobie, gdy nauka zdalna stała się koniecznością, nasze kursy pomogą uczniom, nauczycielom oraz innym zainteresowanym w realizacji programu nauczania i poszerzaniu wiedzy na temat środowiska w którym żyjemy. Mamy również nadzieje, że nasze kursy będą także przydatne, gdy świat powróci do normalności. Że będziecie Państwo po nie sięgać, by uzupełnić swoją wiedzę na temat jakości powietrza, bądź propagować ją dalej – wszak ten problem wpływa bezpośrednio na nasze życie.

Jak korzystać z naszych kursów? Tego dowiecie się z Instrukcji korzystania z platformy e-learningowej.