Przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że:

w dniu 2 marca 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie – stężenie średniodobowe wynosiło 111 µg/m3.

w dniu 3 marca 2022 r. istnieje:

 • ryzyko przekroczenia poziomu informowania

  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim, lwóweckim, oławskim, wałbrzyskim oraz miastach: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 03.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 03.03.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie  zakazu  palenia  odpadów  zielonych  poprzez wzmożone kontrole,

 • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,

 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,

 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się,

 • zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);

 • zakaz sprzątania ulic na sucho.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni

 • nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w obszarach, gdzie występują nadmierne stężenia,

 • ograniczać  aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni,

 • ograniczać własną emisję zanieczyszczeń poprzez: ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, ograniczenie spalania węgla w piecach, ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

 • korzystać z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,

 • korzystać alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6073