Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 15 marca 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w mieście Bydgoszcz – osiedle Bocianowo, mieście Grudziądz oraz Nakło nad Notecią.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do godz. 24:00 dnia 15.03.2022 r. 

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne  utrudniające  rozprzestrzenianie się  zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa  w  Programach ochrony powietrza (POP) http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/3479/. Oznacza to wprowadzenie zadań, zaleceń, nakazów lub zakazów:

 • zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania,

 • wzmożone  kontrole  w  zakresie  przestrzegania  zakazu  spalania  odpadów w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu,

 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia,

Działania operacyjne określone przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w planach działań krótkoterminowych, mające na celu redukcję:

 1. emisji powierzchniowej:

 2. czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym,

 3. wzmożenie kontroli w zakresie przestrzegania zapisów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej (o której mowa w art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska) obowiązującej na terenie strefy,

 4. emisji liniowej:

 5. ewentualny zakaz wjazdu samochodów na wyznaczone obszary w centrum miast,

 6. wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej w czasie

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę  możliwości  powinni ograniczać  własną  emisję zanieczyszczeń poprzez:

 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych na rzecz komunikacji publicznej lub przemieszczania się pieszo lub rowerem,

 • rezygnację  z  korzystania  z  kominków  opalanych  drewnem w  przypadku,  jeżeli  nie  jest  to  jedyne  źródło  ogrzewania  pomieszczeń mieszkalnych.

Komunikat dostępny tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6157