Przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 – woj. dolnośląskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że:

 • w dniu 24 marca 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Wałbrzychu – stężenie średniodobowe wynosiło 116 µg/m3
 • w dniu 25 marca 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w powiecie kłodzkim i miastach: Wrocław, Legnica, Wałbrzych.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 25.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 25.03.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych poprzez wzmożone kontrole,
 • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,
 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się,
 • zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);
 • zakaz sprzątania ulic na sucho.

Co to oznacza dla mieszkańców?

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni:

 • nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w obszarach, gdzie występują nadmierne stężenia,
 • ograniczać aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni,
 • ograniczać własną emisję zanieczyszczeń poprzez: ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, ograniczenie spalania węgla w piecach, ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
 • korzystać z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • korzystać alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6304