Przekroczenie poziomu informowania oraz ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że:

w dniu22 marca 2022 r.wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3)

 • przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy – stężenie średniodobowe wynosiło 124,0 µg/m3
 • przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu– stężenie średniodobowe wynosiło 139,6 µg/m3
 • przy ul. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią – stężenie średniodobowe wynosiło 106,2 µg/m3

w dniu23 marca2022 r. istnieje:

 • ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i na terenie powiatu nakielskiego.
 • ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Inowrocławiu i w Solcu Kujawskim.

Przewidywany czas trwania ryzyka:od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 23.03.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Za takie pogorszenie warunków aerosanitarnych odpowiadają przede wszystkim grubsze frakcje pyłu zawieszonego (stężenia PM10 w Bydgoszczy są dziś dwukrotnie wyższe niż stężenia PM2.5).

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza (POP) http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/3479/. Oznacza to wprowadzenie zadań, zaleceń, nakazów lub zakazów:

 • zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania,
 • wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu,
 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia,

Działania operacyjne określone przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w planach działań krótkoterminowych, mające na celu redukcję:

 1. emisji powierzchniowej:
  • czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym,
  • wzmożenie kontroli w zakresie przestrzegania zapisów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej (o której mowa w art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska) obowiązującej na terenie strefy,
 2. emisji liniowej:
  • ewentualny zakaz wjazdu samochodów na wyznaczone obszary w centrum miast,
  • wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej w czasie.

Co to oznacza dla mieszkańców?

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni ograniczać własną emisję zanieczyszczeń poprzez:

 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych na rzecz komunikacji publicznej lub przemieszczania się pieszo lub rowerem,
 • rezygnację korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

Komunikat dostępny tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6101