Przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, że

W dniu 10 stycznia 2024 r. wystąpiło przekroczenie:

 • poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) na stacji:
  w Nowej Rudzie, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 257 µg/m3
  w Oławie, ul. Żołnierzy AK – 163 µg/m3.
 • poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na stacjach:
  Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego – 145 µg/m3
  Jelenia Góra, ul. Ogińskiego – 123 µg/m3
  Kłodzko, ul. Szkolna – 148 µg/m3
  Legnica, al. Rzeczypospolitej – 133 µg/m3
  Strzegom  – 145 µg/m3
  Trzebnica, ul. 3 Maja – 103 µg/m3
  Wałbrzych, ul. Wysockiego – 134 µg/m3
  Wrocław, ul. C. Korzeniowskiego – 136 µg/m3

W dniu 11 stycznia 2024 r. na części woj. dolnośląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia:

 • poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3) w powiecie: kłodzkim, dzierżoniowskim, oławskim, m. Legnica i m. Wrocław.
 • poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3) w powiecie: karkonoskim, świdnickim, złotoryjskim, ząbkowickim, trzebnickim i m. Jelenia Góra.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 11.01.2024 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie zakazu  palenia  odpadów  zielonych (liści, gałęzi, trawy)  poprzez wzmożone kontrole,
 • kontrole gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,
 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń),
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni:

 • ograniczać korzystania z samochodów osobowych,
 • ograniczać spalania węgla w piecach,
 • ogrzewać mieszkania lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru).

Mieszkańcom powiatu kłodzkiego, dzierżoniowskiego, oławskiego, m. Legnica i m. Wrocław zaleca się rezygnację ze spacerów i ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

 

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11487