Dzień Informacyjny Projektów LIFE

11 stycznia 2024 roku zespół naszego Projektu uczestniczył w Dniu Informacyjnym Projektów LIFE, organizowanym corocznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tegoroczna edycja imprezy była szczególnie uroczysta, ponieważ świętowaliśmy piętnastolecie zaangażowania NFOŚiGW w realizację i wsparcie projektów LIFE w naszym kraju.

Celem imprezy jest promocja LIFE Programme, umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zawierania kontaktów między beneficjentami LIFE jak również podmiotami pragnącymi ubiegać się o środki w ramach tego Programu. W tym roku do programu włączono również elementy związane z obchodzoną rocznicą – ważne podsumowania, prezentujące historię polskiego zaangażowania w Program LIFE, czy perspektywy na przyszłość. Z okazji jubileuszu beneficjentom Programu przyznano również wyróżnienia, związane z ich zaangażowaniem w realizację projektów.

Wręczenie wyróżnień było chwilą szczególną dla naszego zespołu, ponieważ Uniwersytet Wrocławski, czyli główny beneficjent naszego Projektu, został wyróżniony w kategorii “Jednostka naukowa najbardziej efektywnie korzystająca ze środków Programu LIFE”. W imieniu Władz Uczelni nagrodę odebrała dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr.

Wyróżnienie to jest owocem naszego 10-letniego zaangażowania w realizację projektów LIFE, najpierw w ramach Projektu LIFE-APIS/PL “System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych w województwie dolnośląskim”, realizowanego w latach 2013 – 2017 i kierowanego przez dr Anettę Drzeniecką-Osiadacz (budżet 4,4 mln PLN), następnie w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL “Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza”, realizowanego od roku 2019 i kierowanego przez dr Tymoteusza Sawińskiego (budżet 8,2 mln PLN).

Oba projekty realizowane były w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, który jest częścią Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. Pierwszy z projektów realizowany był we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, współbeneficjentami drugiego są Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Oprócz tych uroczystych okoliczności, Dzień Informacyjny LIFE był również okazją do promocji naszego Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, jak również do wymiany doświadczeń z innymi beneficjentami LIFE. Na naszym stoisku szczególne zainteresowanie budziły przygotowane przez nas materiały edukacyjne poświęcone problematyce jakości powietrza, zwłaszcza te, adresowane do najmłodszych (Krótka historia o Indeksie Jakości Powietrza https://www.youtube.com/watch?v=CgYXXeD39kc czy nasze kolorowanki https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/…/dla-najmlodszych/). Tematem dyskusji były również rozwiązania i pragmatyka, przyjęte w ramach wdrażania i obsługi naszego systemu informacji o jakości powietrza, dla aglomeracji wrocławskiej i bydgoskiej (https://airquality.uni.wroc.pl). Mieliśmy również okazję podzielić się doświadczeniami z zespołami wchodzącymi dopiero w “świat LIFE” – planującymi złożyć aplikację, czekającymi na jej ocenę, lub będących na starcie projektów.

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia