Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w powiecie kłodzkim.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 8.00 do godz. 24.00 dnia 21.01.2024 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

  • egzekwowanie zakazu  palenia  odpadów  zielonych (liści, gałęzi, trawy)  poprzez wzmożone kontrole,

  • kontrole gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,

  • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń),

  • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni:

  • ograniczać korzystanie z samochodów osobowych,
  • ograniczać spalania węgla w piecach,

  • ogrzewać mieszkania lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru),

Zostaje wprowadzony czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używanych nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń).

Mieszkańcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych oraz w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów.

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11536