Przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, że

W dniu 9 stycznia 2024 r.

 • w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 152 µg/m3,
 • w Wałbrzychu wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 126 µg/m3,

W dniu 10 stycznia 2024 r. na części woj. dolnośląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia:

 • poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3) w powiecie: kłodzkim, m. Jelenia Góra i m. Wałbrzych.
 • poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3) w powiecie: dzierżoniowskim, karkonoskim, kłodzkim, lwóweckim, świdnickim, wałbrzyskim, ząbkowickim, oławskim oraz m. Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica i Wrocław.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 10.01.2024 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie zakazu  palenia  odpadów  zielonych (liści, gałęzi, trawy)  poprzez wzmożone kontrole,
 • kontrole gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,
 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń),
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni:

 • ograniczać korzystania z samochodów osobowych,
 • ograniczać spalania węgla w piecach,
 • ogrzewać mieszkania lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru).

Mieszkańcom powiatu kłodzkiego, m. Jelenia Góra i m. Wałbrzych zaleca się rezygnację ze spacerów i ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

 

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11433