Nowe ograniczenia w spalaniu węgla na Mazowszu!

Sejmik Województwa Mazowieckiego 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nowe ograniczenia dla urządzeń grzewczych

Od 1 stycznia 2023 r. na całym Mazowszu sejmik wprowadził zakaz użytkowania kotłów na paliwo stałe w nowobudowanych budynkach, dla których nie zostały wydane decyzje i istnieje możliwość techniczna przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Zmianie nie uległy aktualne terminy dot. wymiany urządzeń grzewczych, np. konieczność likwidacji „kopciuchów” do końca 2022 roku.

Zakaz spalania paliw stałych
  • Od 1 października 2023 r. na terenie m.st. Warszawy nie będzie można palić węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem.
  • Od 1 stycznia 2028 r. zakazuje się palenia węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem w powiatach: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim i wołomińskim.

UWAGA!! W obu tych regulacjach wyjątek stanowią kotły posiadające 5 klasę zainstalowane do 11 listopada 2017 r. oraz kotły i kominki spełniające wymogi ekoprojektu zainstalowane do 1 czerwca 2022 r. w istniejących budynkach. Można będzie w nich palić paliwami stałymi do końca ich żywotności.