Co dzieci wiedzą o smogu?

Jak się chronić przed smogiem? W ostatnich latach jest to szczególnie ważne pytanie zwłaszcza, że świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą narażenie na zanieczyszczenia powietrza jest coraz większa. Wysokie stężenia niebezpiecznych substancji występujących w powietrzu mogą powodować wiele chorób m.in. zaostrzone alergie, choroby układu oddechowego, astmę czy problemy z sercem. Jedną z najbardziej narażonych grup na zanieczyszczenie powietrza są dzieci.

Dlatego też edukacja zarówno o przyczynach jak i skutkach zanieczyszczenia powietrza jest tak istotna. Już od najmłodszych lat powinniśmy wskazywać dzieciom właściwe zachowania. Jak się zachować, gdy jakość powietrza jest zła? Gdzie sprawdzić jakość powietrza? Dlaczego tak ważne jest ograniczanie emisji niebezpiecznych substancji do powietrza?

W ostatnim tygodniu uczniowie klasy 2a i 3c Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy wzięli udział w warsztatach połączonych z konkursem plastycznym. Celem zajęć było m.in. kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska oraz pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Czy zje nas smog?” oraz dowiedzieli się, jak sprawdzić jakość powietrza (przy SP nr 3 w Trzebnicy jest zainstalowany jeden z naszych czujników pyłu zawieszonego!). Następnie wykonali pracę plastyczną, której hasło przewodnie związane było z tematem konkursu „Jak się chronić przed smogiem?”.  Uczniowie mogli wybrać jeden z poniższych tematów lub mogli wymyślić swój własny.

W warsztatach wzięło udział łącznie 35 uczniów w wieku 8-9 lat.

« z 55 »

Czternaścioro uczniów zostało nagrodzonych. Prace w poszczególnych klasach oceniane były osobno. Komisja Konkursowa oceniła prace uwzględniając m.in. czytelność przekazu, pomysłowość, walory artystyczne, twórcze podejście do zagadnienia, estetykę wykonania (dokładność i staranność wykonania prac itp.). Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

KLASA 2 A

I miejsce – Nadia Ojrzeńska

II miejsce – Maria Pastuszka

III miejsce – Kaja Pelińska

Wyróżnienie – Natalia Łaciak

Wyróżnienie – Miłosz Grabowski

Wyróżnienie – Marcel Motyka

Wyróżnienie – Wiktoria Kasyk

Wyróżnienie Antoni Razik

klasa 2a_I miejsce_Nadia Ojrzeńska

« z 18 »
KLASA 3 C

I miejsce – Gabriela Durko.

II miejsce – Maria Sanecka

III miejsce – Oliwier Orłowski

Wyróżnienie – Dominik Palinkiewicz

Wyróżnienie – Grzegorz Zieliński

Wyróżnienie – Sofiia Kolotusha

klasa 3c_I miejsce_Gabriela Durko
« z 17 »

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z rozdania nagród

« z 20 »

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!