Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego b(a)p na Dolnym Śląsku

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu na terenie 12 powiatów woj. dolnośląskiego.

Przyczyną wystąpienia ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu jest emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Działania prewencyjne określone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi część programu ochrony powietrza (POP) dla „Poziomu 1 zagrożenia” (https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/) obejmują:

 • Dyrektorów szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz przychodni – w zakresie zapewnienia odpowiedniej obsady lekarskiej koniecznej do podjęcia ewentualnych wzmożonych działań w związku z możliwą, większą zachorowalnością.

 • Dyrektorów placówek szkolno-opiekuńczych – w zakresie zgodnym z zaleceniami wójta, burmistrza, prezydenta miasta

 • Samorządy gminne – w zakresie obowiązku prowadzenia kontroli prewencyjnych gospodarstw domowych w zakresie zakazu spalania odpadów i paliw zakazanych oraz przestrzegania wymagań „uchwały antysmogowej” oraz zamieszczenia na swoich stronach internetowych informacji o wystąpieniu ryzyka przekroczeń lub przekroczeniach poziomu informowania/alarmowego i przewidywanej poprawie jakości powietrza.

1. Analiza danych za okres od 30.04.2021 r. do 01.05.2022 r. ze stacji pomiarowych we Wrocławiu ul. Orzechowa, Legnicy al. Rzeczpospolitej, Wałbrzychu ul. Wysockiego, Głogowie ul. Wita Stwosza, Jeleniej Górze ul. Sokoliki, Nowej Rudzie u. Jeziorna, Oławie ul. Żołnierzy Armii Krajowej, Oleśnicy ul. Brzozowa, Świdnicy ul. Folwarczna, Szczawnie-Zdroju ul. Kolejowa, Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta, wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów:

 • m. Wrocławia,
 • m. Legnicy,
 • m. Wałbrzycha,
 • m. Jeleniej Góry,
 • głogowskiego,
 • kłodzkiego,
 • oławskiego,
 • oleśnickiego,
 • świdnickiego,
 • wałbrzyskiego,
 • zgorzeleckiego.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 27.06.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

Komunikat dostępny na stronie: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/7230

 

2. Analiza danych za okres od 01.01.2022 r. do 12.10.2022 r. ze stacji pomiarowych w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska oraz w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów:

 • wałbrzyskiego
 • lwóweckiego.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 12.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Komunikat dostępny na stronie: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/7881

 

Co to oznacza dla mieszkańców?

Obszar ryzyka wystąpienia w 2022 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 obejmuje ok. 1 296 tys. mieszkańców na obszarze 12 powiatów.

W komunikatach zostały określone wrażliwe grupy ludności (osoby przewlekle chore, osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy) i możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

 

Grafika nagłówkowa: EEA