Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla PM10 w kujawsko-pomorskim

W Grudziądzu został przekroczony średniodobowy poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10, tj. wystąpiło ponad 35 dni od początku roku 2022 ze stężeniem średniodobowym wyższym od 50 µg/m³.

36 dzień z przekroczeniem średniodobowego poziomu dopuszczalnego odnotowano w dniu 17.10.2022 na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51. Wartość maksymalna spośród 36 stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 wyższych od 50 μg/m3 wyniosła 171,8 μg/m3 w dniu 11.01.2022.

Przyczyną przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 jest emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.

Działania prewencyjne określone przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi część programu ochrony powietrza (POP) dla „Poziomu 1 OSTRZEŻENIE” (http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/3479/):

  • ZALECENIE rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych,

  • ZALECENIE niestosowania dmuchaw do sprzątania (działanie dotyczy ciepłej części roku, bez pokrywy śnieżnej).

Co to oznacza dla mieszkańców? 

Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje ok. 13,5 tys. osób zamieszkujących centralną i północną część miasta Grudziądza, czyli osiedla: Śródmieście Północne, Tarpno oraz część osiedla Mały Kuntersztyn i osiedla Wielki Kuntersztyn.

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności (osoby przewlekle chore, osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy) i możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

 

Cały komunikat dostępny jest na stronie: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/7951