Przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska / Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska zawiadamia, że:

 • w dniu 15 grudnia 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3)
 • w dniu 16 grudnia 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3)
 1. Na obszarze województwa dolnośląskiego
 2. Na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego
Województwo dolnośląskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że:

 • w dniu 15 grudnia 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) w:
  Dzierżoniowie – stężenie średniodobowe wynosiło 104 µg/m3
  Lwówku Śląskim – stężenie średniodobowe wynosiło 108 µg/m3
 • w dniu 16 grudnia 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiatach: dzierżoniowskim, jaworskim, karkonoskim, kamiennogórskim, kłodzkim, lubańskim, lwóweckim, świdnickim, wałbrzyskim, ząbkowickim, m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych
 • w dniu 17 grudnia 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w  powiatach: karkonoskim, kłodzkim, m. Jelenia Góra oraz Wałbrzych

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 16.12.2022 r. do godz. 24.00 dnia 17.12.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie zakazu  palenia  odpadów  zielonych (liści, gałęzi, trawy)  poprzez wzmożone kontrole,
 • kontrole gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,
 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się,
 • zakaz stosowania  spalinowych  urządzeń  ogrodniczych;
 • zakaz sprzątania ulic na sucho.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni

 • ograniczać korzystania z samochodów osobowych,
 • ograniczać spalania węgla w piecach,
 • ogrzewać mieszkania lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru).

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/9094

 

Województwo kujawsko-pomorskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że

 • w dniu 15 grudnia 2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) w:
  Grudziądzu – stężenie średniodobowe wynosiło 101 µg/m3
  Nakle nad Notecią – stężenie średniodobowe wynosiło 106,4 µg/m3
  Solcu Kujawskim – stężenie średniodobowe wynosiło 124,8 µg/m3
 • w dniu 16 grudnia 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w Solcu Kujawskim.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 16.12.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruch samochodów.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd  Województwa  w  Programach ochrony powietrza (POP) dla „Poziomu 2 ALARM I stopnia” http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/3479/. Oznacza to wprowadzenie zadań, zaleceń, nakazów lub zakazów:

 • zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania,
 • wzmożone kontrole  w  zakresie  przestrzegania  zakazu  spalania  odpadów w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu,
 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia,

 Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w  miarę  możliwości  powinni ograniczać  własną  emisję zanieczyszczeń poprzez:

 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
 • rezygnację z  korzystania  z  kominków  opalanych  drewnem w  przypadku,  jeżeli  nie  jest  to  jedyne  źródło  ogrzewania  pomieszczeń mieszkalnych.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/9091